Generalforsamling d. 5 april 2006 på vandrehjemmet i Kolding

Tilstede: Fritze, Lone, Jais, Hans-Jørgen, Ragnhild, Thorben Lundø, Torben Jespersen, Claus Reinholdt.

 

1.                                        Valg af dirigent og referant, Ragnhild og Lone

2.                                            Formandsberetning vedlægges protokollen.

3.  Regnskab og budget fremlægges af Hans-Jørgen, vedlægges protokollen

  4.                                                        Valg :Thorben Lundø afløser Jais Johansen.

                                           Suppleanter bliver Ragnhild Hundebøll og Torben Jespersen.

Der er ingen indkommne foreslag

Valg af revisor bliver som før Erik Lund.

På bestyrelsens vegne

Fritze Lundstrøm    Formand

Tlf.: 75 50 86 00    E-mail: fritzekost@hotmail.com