Kære Grønne Familie.

Vi afholdt generalforsamling torsdag, den 24. april kl. 18.00

Sted:

Naturskolen, Marielundsvej 20, 6000 Kolding. Beliggenheden er meget naturskøn ved søen i skoven i det flotte kuperede terræn, der også rummer vandløb, små vådområder, enge og overdrev. Vi startede aftenen med en lille smuk tur i området. Derefter spiste vi en hyggelig middag sammen.

Derefter generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Kasseres beretning

4.      Indkomne forslag. Der var ikke nogen indkomne forslag

5.      Valg af nyt navn til Grønne Familier Vejle Amt. Forslag: Grøn Hverdag Syd Jylland

6.      Valg til bestyrelse:

             På valg:

            Lone Madsen (modtog genvalg)

            Hans-Jørgen Hansen (modtog genvalg)

            Thorben Lundø (ønskede ikke genvalg)     

Lise Olsen blev valgt

                                                                                                              7. Valg af suppleanter

                                                                                                             Thorben Jespersen og Jais Johansen blev valgt

          8. Valg af Revisor.  Erik Lund var villig til igen at vælges.

       9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Fritze Lundstrøm,  formand                                      

Tlf.: 75 50 86 00, E-mail  fritzekost@hotmail.com