Hvor grøn er ’grøn el’?

Klimaforandringer kræver handling fra politikere og borgere. Vi skal spare på vores energiforbrug; men det er heller ikke ligegyldigt, om vores energi kommer fra kul, naturgas eller vedvarende energi. Derfor er det vigtigt, at vi som elforbrugere forholder os til, hvor den el, vi forbruger, stammer fra.

Elmarkedet har i 2008 fået en ny aktør, som hedder Modstrøm. Modstrøm har 3 elprodukter, herunder såkaldt CO2-neutral el, som beskrives på følgende måde: ”CO2 Neutral® er vores mest klimavenlige produkt, der helt neutraliserer den udledning af CO2, som dit elforbrug er årsag til. Udledningen af CO2 bliver neutraliseret ved, at Modstrøm opkøber præcis det antal CO2-kvoter for dig, der svarer til dit elforbrug”. Kan vi forbrugere være med til at støtte vedvarende energi ad den vej?

TRE-FOR, som forsyner de fleste af Koldings borgere tilbyder gennem Forsyning A/S såkaldt ’Grøn el’ og forklarer, at det stammer fra norske vandkraftanlæg. Den grønne el er en smule dyrere end konventionel strøm, men er det en anderledes strøm end den konventionelle og hvorfor er den dyrere?

Der var mange spørgsmål, og vi vil gerne have tillid til det produkt, vi køber. I panelet sad Mads Bayer, Forsyning A/S (TRE-FOR)og Roar Seeger, Modstrøm.

 Der kom ca 45 til mødet/debatten den 3. april kl.19.00 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding og blev klogere på, hvordan det hænger sammen.         Der var fri entré.

Klimagruppen i Kolding:

Danmarks Naturfredningsforening: Karin Søes 76 99 17 99

Grønne Familier: Fritze Lundstrøm 75 50 86 00

Dansk Cyklistforbund: Lars Thorup 75 53 86 60

SF’s miljøgruppe: Esben Christoffersen 23 34 94 36 og Margit Vestbjerg 75 53 63 79

KØR: Claus Reinholdt 75 50 44 88

Energitjenesten: Lars Camradt 78 31 03 08

Socialdemokratiet: Gerrit Toet 75 57 22 16

Det Radikale Venstre: Henrik Larsen 75 53 70 70