"Klima Konference", lørdag den 28. april 2007 kl. 12.30-18.00.

Formålet med konferencen var at orientere om forskellige forhold, der påvirker den globale opvarmning.

Der var 82 deltagere i konferencen

Det var lykkedes os at få Danmarks førende forskere inden for global opvarmning, til at komme til Kolding, Der var her mulighed for at møde og debattere, over emnet ”Et ton mindre pr. borger”. Der blev talt om, hvorledes den enkelte borger kan spare på sin personlige CO2 udledning.

En aktuel og kendt  miljøfilm blev vist senere ”Den ubekvemme sandhed” af Al Gore    .http://www.climatecrisis.net/

Se venligst program link her     (Kan også ses i ”Grøn Hverdag” nr. 1, 2007.)

 www.1tonmindre.dk  kan man du læse om Co2 udledningen

og hvad du kan gøre for at mindske den.