Referat ordinær generalforsamling, onsdag den 14. april 2004 kl.19.00

*******************************

Sted: Skt. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding.

Dagsorden:

1.                                     Valg af dirigent og referent.

2.                                     Bestyrelsens beretning.

3.                                     Kasserers beretning.

4.                                     Indkomne forslag.

5.                                     Valg til bestyrelse.

På valg:

Hans-Jørgen Hansen, modtager genvalg

Lone Madsen, modtager genvalg

Valg af suppleanter

6.                              Valg af revisor

Ad 1 Hans-Jørgen Hansen blev valgt til dirrigent og Lone Madsen som referent.

Ad 2 Bestyrelsens beretning kan ses her

Ad 3 Kasserens regnskab kan ses her

Ad 4 Ingen indkomne forslag

Ad 5 Til bestyrelsen blev valgt   Hans-Jørgen Hansen, Lone Madsen, Jais Johansen som suppleant Egon Larsen

Ad 6 Erik Lund modtog genvalg som revisor