Open night i City Kolding

********************

Fredag, den 30.01.04 kl. 19.00-22.00

Tema: Istid i city.

Grønne Familier stod på hjørnet af Helligkorsgade og Østergade.

    Der blev snakket om GMO (genmodificerede organismer).

·        Hvad er GMO

·        Hvad er GMP

·        Hvor dyrker man gensplejsede afgrøder

·        Har vi GMO i vores mad allerede?

·        Mærkningsregler

·        Hvor er gensplejsning ikke tilladt?

·        Forbrugernes frie valg

 

Vi bød på en kop kaffe.

Bestyrelsen

Grønne Familier Vejle Amt