Hvad er Grønne Familier?
I 1992 fejrede forbrugerrådet Den Internationale Forbrugerdag med et projekt der hed Grønne Familier, med den virkning, at Grønne Familier i 1993 blev til en landsdækkende organisation med lokale kredse i hele landet.Grønne Familiers formål er, at inspirere den enkelte borger til at leve en grønnere hverdag. Vi forsøger ligeledes, at påvirke myndigheder og erhvervsliv, så lovgivning og forbrug udvikler sig i miljørigtig retning. Grønne Familier har 2 medlemmer i forbrugerrådet og har dermed gode muligheder for at påvirke ad den vej. Det er i korthed, hvad det ofte brugte ord Agenda 21 går ud på, altså et samarbejde mellem borgere, myndigheder og erhvervsliv for en bæredygtig udvikling.
       Hvordan arbejder Grønne Familier?
Grønne Familier udgiver miljømagasinet Grøn Hverdag. Her findes der artikler og oplysninger om grøn levevis samt oplysninger om Grønne Familiers kontaktpersoner og lokale kredse. Lokalkredsene står for et forskelligartet udbud af aktiviteter i relation til miljøvenlig adfærd. Grønne Familier samarbejder med andre organisationer og er bl.a. medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Grønne Familier påvirker, ved deltagelse i møder og kongresser, politikere  og beslutningstagere til, at lægge stadig større vægt på miljøhensyn. Vi vil gerne fremme den enkeltes mulighed for, at leve grønt uden det helt store besvær.             

                  

  5 gode grunde!

Bestyrelsen 2007-2008.

           Fritze Lundstrøm, Haslevej 1, 6000 Kolding ☏7550 8600 fritzekost@hotmail.com

          Hans-Jørgen Hansen, Borgergade 11, 6000 Kolding ☏7550 0045 borgermunken@tele2.dk

          Lone Madsen, Fredensgade 18, 2.sal, 6000 Kolding ☏7553 6190 lonemadsen@mail1.stofanet.dk

       Jens Ole Larsen, Haslevej 1, 6000 Kolding ☏7550 8600 jolvvs@mail.dk

         Thorben Lundø, Skibelundvej 22, 6092 Sønder Stenderup ☏ 7552 6353 thlundoe@mail.dk

          Torben Jespersen, Kongebrogade 23, 6000 Kolding ☏ 7550 6422 jrc4@stofanet.dk

 

Årets grønne pris 2005

 Vedtægter

       Grønne Familier arbejder for en grøn og bæredygtig udvikling